Yrityksen visuaaliseen ilmeeseen kannattaa panostaa. Ajanmukaiset, toiminnalliset sekä hyvin suunnitellut tilat antavat positiivisen kuvan ulospäin.
Nykyisen kiireisen elämänrytmin myötä myös kodin merkitys sekä viihtyvyys ja toiminnallisuus kasvavat entisestään.

Pilkku Design tarjoaa asiakkaan tarpeita ja toiveita kunnioittavaa tila- ja sisustussuunnittelua, jossa toiminnallisuus, ergonomia ja visuaalinen ilme kohtaavat.
Suunnitelmaan kuuluu sopimuksen mukaan pohjapiirustukset, materiaali- ja kalustevalinnat, hinta- ja toimittajatiedot, menekkilaskelmat sekä 3D-kuvat kohteista.
Tarvittaessa myös lupakuvat.

Ei ole olemassa kahta samanlaista suunnitteluprojektia, joten jokaisen projektin sisältö sekä laajuus kartoitetaan yhdessä asiakkaan kanssa ennen suunnittelun aloitusta. Kokonaisvaltaiseen suunnitteluun kuuluu useita eri osa-alueita, mutta on myös mahdollista valita vain jotain niistä.

– Koko rakennuksen suunnittelu alusta loppuun.

– Tilasuunnittelu, johon kuuluu tilojen toimintojen sekä mitoituksen suunnittelu.

– Pinnat, johon kuuluu materiaali- sekä värisuunnittelu.

– Kiintokalusteet, keittiö-, kodinhoito-, säilytys- ja kosteiden tilojen kalustesuunnitelu.

– Valaistussuunnittelu.

– Irtokalustesuunnittelu.

– Tekstiilisuunnittelu; verhot, matot sekä muut kodin tekstiilit tarpeen ja sopimuksen mukaan.

– Materiaalihankinnat ja tilausten koordinointi sopimuksen mukaan.

– Työmaakäynnit sopimuksen mukaan.

– 3D kuvat suunnitelmista.

Asiakkaan kanssa käydään läpi ensin suunnittelun kohde ja sen laajuus, jonka perusteella tarjous tehdään.
Suunnittelutyö aloitetaan sovitussa aikataulussa tarjouksen hyväksymisen jälkeen.

Kokonaisvaltaisen suunnittelun sijaan on myös mahdollista tilata konsultaatiokäynti, jossa ongelmakohdat kartoitetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Konsultaatiokäynti soveltuu esimerkiksi siinä vaiheessa, jos olet miettimässä remonttia ja sen laajuutta tai olet rakentamassa kokonaan uutta. Konsultaatiokäynnit eivät kuitenkaan ole yhtä kattavia kuin varsinainen suunnittelutyö, koska eivät sisällä esimerkiksi kuvallista materiaalia.

Kaikissa mahdollisissa ja mahdottomiltakin tuntuvissa kohteissa ota yhteyttä niin sovitaan tapaaminen, jonka pohjalta voin antaa tarjouksen.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.